تهران، چهارراه گلوبندک، خیابان خیام شمالی، ساختمان امیر سلیمانی، همکف، شماره ۱۴

تلفن فروشگاه محمودی رئوف:

۰۲۱۵۵۶۱۳۸۶۸  –  ۰۲۱۵۵۶۱۳۵۴۳

تلفن:    ۰۲۱۵۵۶۲۰۷۷۵۰۲۱۵۵۶۳۱۰۲۳

مسیریابی از روی نقشه ها:

با استفاده از اپلیکیشن های نشان و بلد میتوانید از روی موبایل مسیریابی دقیقی برای رسیدن به فروشگاه لوازم ساختمانی محمودی رئوف انجام دهید.

مسیریابی با نقشه نشان

مسیریابی فروشگاه محمودی رئوف با نقشه گوگل

 

فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی محمودی رئوف روی نقشه گوگل